ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ LEX BOOK

Με συνεχή ενημέρωση και ποιότητα σας ετοιμάζουμε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις μας οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες ολόκληρου του νομικού κόσμου.

Κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο 

“Το Καποδιστριακόν”

Σίνα 7 Αθήνα, τηλ. 210 3648 141

Κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο 

“Το Καποδιστριακόν”

Σίνα 7 Αθήνα, τηλ. 210 3648 141