ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ

Πλήρως ενημερωμένοι με τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες του νομικού κόσμου με ορθή επιλογή των νομοθετημάτων και την ταξινόμησή τους, με έγχρωμους δείκτες που οριοθετούν τα επιμέρους κεφάλαια για γρήγορη εύρεση και επιλεγμένη γραμματοσειρά που διευκολύνει την ευκρινή ανάγνωση.