Επιστημονική ημερίδα στο Γαλάτσι

Θεματικές Ενότητες

Α) Επισυνδέσεις υπό το πρίσμα του Συνταγματικού και του Ποινικού δικαίου.

Β) Εγκλήματα κατά ευάλωτων προσώπων.

Γ) Ελεύθερη συζήτηση και νομικοί προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια των συγκοινωνιών