Επιστηµονική ηµερίδα στη Θεσσαλονίκη

«Συνταγµατικές ελευθερίες και δικαιώµατα και οι παραβιάσεις αυτών στην πράξη»